Aktualności

 • Komunikat

  Funkcjonowanie BIBLIOTEKI od 1 września

  Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

  w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 (Dz. U.  poz. 1583), w bibliotekach publicznych i naukowych utrzymuje się dotychczasowe rekomendacje Biblioteki Narodowej w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa, funkcjonowania wypożyczalni i czytelń, wolnego dostępu do księgozbioru, dostępu do zbiorów on-line, a także organizacji imprez, spotkań i zebrań.

  Przypominamy ogólne rekomendacje dla bibliotek:

  • nakaz zakrywania ust i nosa za  pomocą maseczki;
  • konieczność dezynfekcji rąk;
  • zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób (1,5 m );
  • do czasu zniesienia stanu epidemii BN nie rekomenduje  organizacji spotkań i wydarzeń w pomieszczeniach bibliotecznych. 
 • Nowości czytelnicze

  Nowości czytelnicze

  Nowości czytelnicze dla Dorosłych! Proszę śledzić zakładkę Nowości w naszym katalogu www 
  Serdecznie zapraszamy czytelników! 

 • Sieć na kulturę w podregionie krakowskim

  Bezpłatne szkolenie online dla dzieci „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” cz. II

  Informujemy, że nasza instytucja bierze udział w projekcie “Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”. Sam projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zarówno pracowników, jak również dzieci i młodzieży biorących w nim udział.

  Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

  Dzięki udziałowi w projekcie nasze dzieci i młodzież nabędą praktyczne umiejętności z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zapraszamy chętnych do zapisu!

  Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznają dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego dowiedzą się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.

  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Dzieci w wieku 10-14 lat, czekamy na zgłoszenia do 27.08.2021 r.

  Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 230 98 16, a także w naszej placówce PiMBP w Miechowie, pl. Kościuszki 7.

  Więcej o szkoleniu pod linkiem https://www.siecnakulture.pl/podregion-krakowski/

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

  Zachęcamy do kontaktu!

 • Coolskills

  COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

  PiMBP w Miechowie w bieżącym roku jako PARTNER rozpoczęła 1 kwietnia 2021 r. realizację nowego, międzynarodowego projektu pod polską nazwą:

  COOLSKILLS - dziedzictwo kulturowe jako źródło rozwoju nowoczesnych umiejętności młodzieży

  (nazwa oryg.:  COOLSKILLS- cultural heritage as a fountain of modern youth skills)

  finansowanego w ramach programu Erasmus+. Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży.

  Termin zakończenia realizacji projektu wyznacza data 31 marca 2023 r.

  Celem głównym projektu jest wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, kreatywności i innowacyjności w oparciu o edukację z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.

 • Nowości czytelnicze

  Nowości czytelnicze

  Wakacyjne nowości czytelnicze dla Dorosłych! Proszę śledzić zakładkę Nowości w naszym katalogu www 
  Serdecznie zapraszamy czytelników! 

Script logo