Biblioteka z plusem

 • Biblioteka+

  Biblioteka+

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie zakwalifikowała się w 2013 r., w ramach 3 naboru, do udziału w Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”.

Program Wieloletni Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W ramach programu zdefiniowano Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, w ramach którego corocznie ogłaszane są nabory wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową, przebudową infrastruktury bibliotecznej oraz wyposażeniem bibliotek. Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki w Krakowie.

Wniosek PiMBP w Miechowie „Nowoczesna Biblioteka w Miechowie – Otwarta dla wszystkich” uzyskał dofinansowanie w kwocie 292 654,59 zł. Środki te zostały poznaczone na podniesienie potencjału edukacyjnego Biblioteki, w tym do wdrażania nowych technologii, jak również dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja projektu odbyła się w dwóch etapach:

 • Etap I – w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 • Etap II – w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

W celu zaaranżowania przestrzeni Biblioteki na nowoczesne, multimedialne centrum edukacyjno-szkoleniowe, dostosowanego również do osób niepełnosprawnych, w tym: osób na wózkach, niewidomych, niedosłyszących, zostały podjęte następujące działania:

 • ogólny remont biblioteki umożliwiający podniesienie standardu i utworzenie specjalistycznych pomieszczeń, w tym powiększenie powierzchni Czytelni komputerowej (z 9 m2 z 4 stanowiskami komputerowymi do 20,60 m2 z 10 stanowiskami), wymiana wykładziny dywanowej na elektrostatyczną, pomalowanie pomieszczeń, zakup 10 zestawów komputerowych, zakup stołów, krzeseł, projektora i tablicy, zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji internetowej obejmującej cały budynek biblioteki, zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej budynku, która zapewni nie tylko stałą wymianę powietrza oraz jego odpowiednią jakość, wertikale do 3 okien, wyposażenie i rozbudowanie wypożyczalni,
 • stworzenie stanowiska na parterze biblioteki, zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego (wraz z klawiaturą brajlowską).  

 

W wyniku realizacji zadania publicznego zostało oddane multimedialne pomieszczenie edukacyjno-rozwojowe, wyposażone w 10 stanowisk komputerowych oraz ekran projekcyjny. Przestrzeń ta umożliwi realizowanie dodatkowych zajęć multimedialnych dla dzieci i młodzieży, ale również rozszerzona będzie oferta zajęć komputerowych dla seniorów. Biblioteka będzie też chciała rozpocząć działania edukacyjne i kulturalne skierowane do osób niepełnosprawnych, współpracując m.in. z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie.

 • Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

  Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

 • Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

  Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

 • Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

  Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

 • Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

  Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

 • Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

  Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

 • Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

  Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

 • Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

  Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

 • Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

  Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek

Script logo