Funkcjonowanie BIBLIOTEKI od 1 września

  • Komunikat

    Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 (Dz. U.  poz. 1583), w bibliotekach publicznych i naukowych utrzymuje się dotychczasowe rekomendacje Biblioteki Narodowej w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa, funkcjonowania wypożyczalni i czytelń, wolnego dostępu do księgozbioru, dostępu do zbiorów on-line, a także organizacji imprez, spotkań i zebrań.

Przypominamy ogólne rekomendacje dla bibliotek:

  • nakaz zakrywania ust i nosa za  pomocą maseczki;
  • konieczność dezynfekcji rąk;
  • zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób (1,5 m );
  • do czasu zniesienia stanu epidemii BN nie rekomenduje  organizacji spotkań i wydarzeń w pomieszczeniach bibliotecznych. 
Script logo