Jacek Ludwik Pycia - Nad Cichą

  • Jacek Ludwik Pycia - Nad Cichą

    Jacek Ludwik Pycia - Nad Cichą

Jacek Ludwik Pycia ( 1877 -1942 ) ksiądz, autor książek "Nad Cichą", t. 1-2 (1936-1937) i "Nad  Silnicą" (1938). 

Pycia J. L. , Nad Cichą. Kielce 1936 [i.e. 1937]. Wyd. pośmiertne. Cz. 1. s. 150-213.

 […]

W 1787 r. w dniu 7 lipca w dzień sobotni ostatni król Stanisław Poniatowski wraca z Krakowa do Warszawy. Przejeżdżając koło wsi Witowice wstępuje do dworu właściciela [Mikołaja] Ruseckiego [fakt. Russockiego, herbu Zadora]. Przed dworem spotykają króla specjalnie przybyli mieszczanie Miechowscy z bronią i rozwiniętemi chorągwiami cechowemi. Król powitany przez gospodarza domu słucha mowy generała Miechowskiego Mateusza Bujdeckiego, po której nastąpiło śniadanie.

 […]

W 1830 r. Bank Polski w Warszawie przeprowadza szosę, pierwszorzędną państwową z Warszawy do Krakowa przez miasto Miechów. Szosa przechodzi przez powiat Miechowski od Michałowic pod

 […]

W 1882 r. powstaje w Miechowie straż ogniowa ochotnicza. Długoletnim naczelnikiem straży był Feliks Górski.

Script logo