Katalogi elektroniczne i specyfika pracy biblioteki

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

lekcja biblioteczna dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie

 

11 października gościliśmy w naszej bibliotece aż trzy grupy młodzieży, które kolejno uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych. Byli to uczniowie dwóch klas pierwszych z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II oraz uczniowie klasy pierwszej z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie.

Wszystkie trzy grupy wzięły udział w lekcji bibliotecznej na temat katalogu elektronicznego biblioteki oraz związanych z nim usług. Dowiedzieli się gdzie znajduje się katalog i jak z niego efektywnie korzystać. Z historią biblioteki zapoznali się na podstawie filmu, nakręconego z okazji obchodów 90-lecia powstania biblioteki w Miechowie. Zapoznali się też pokrótce z jej regulaminem i zasadami zapisu czytelniczego.

Jedna z klas odwiedziła też Czytelnię, gdzie zapoznała się z księgozbiorem podręcznym oraz ze specyfiką pracy współczesnej biblioteki. Młodzież dowiedziała się jak w dzisiejszych czasach biblioteki realizują swoją misję. W związku ze zmianą oczekiwań czytelników, biblioteki przestają być wyłącznie typową wypożyczalnią książek i prowadzą różnorodne formy pracy, organizując spotkania autorskie, spotkania z ludźmi nauki, propagując czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych, na podstawie spotkań, zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych oraz organizując konkursy i realizując różne projekty.

Uczniowie dowiedzieli się także w jakie pułapki może wpaść współczesny czytelnik. W związku z rozpowszechnieniem nowoczesnych technologii, nie wszystkie informacje, do których docieramy są prawdziwe i sprawdzone, dlatego korzystając z nich muszą być krytyczni. Na zakończenie spotkania otrzymali zadanie, aby po powrocie do domu sprawdzić jaka jest najmniejsza, a jaka największa książka na świecie. Niektórzy uczniowie skorzystali też z szansy i zapisali się do naszej biblioteki.

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

 • Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

  Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

Script logo