Komunikat o wzowieniu działalności bibliotecznej

Szanowni Czytelnicy,

w dniu 2 maja 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów zawierające podstawę prawną do zniesienia czasowego zakazu działalności bibliotek (par. 7 ust. 2 pkt. 2), w związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 5 maja br. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie wznawia swoją działalność. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ze względów bezpieczeństwa funkcjonowanie Biblioteki odbywać się będzie w ograniczonym zakresie.

Zapraszamy do naszych wypożyczalni, gdzie można będzie dokonać zwrotu i wypożyczeń książek w godzinach obowiązujących jak przed zamknięciem biblioteki.

Będzie jednak obowiązywała 15 min. PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ,
w czasie której WYPOŻYCZALNIE będą NIECZYNNE:


BIBLIOTEKA MIEJSKA
wtorek – piątek w godz. 12.45 - 13.00
sobota w godz. 11.45 - 12.00


ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
poniedziałek – piątek w godz. 12.45 - 13.00
sobota w godz. 11.45 - 12.00

 

W związku z ograniczonym wolnym dostępem do księgozbioru oraz innych przestrzeni Biblioteki, zachęcamy do wcześniejszego rezerwowania zbiorów za pomocą katalogu online: https://miechow-pimbp.sowa.pl/

UWAGA:

Do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń lub odwołania stanu epidemii nie będą dostępne czytelnie i stanowiska komputerowe.

W trosce o zdrowie Czytelników i Pracowników naszej Biblioteki, jako obligatoryjne należy traktować wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zalecenia zawarte w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze wspomnianymi wytycznymi i zaleceniami oraz przestrzeganie najważniejszych zasad:

  1. Wejście do biblioteki możliwe jest tylko w maseczkach ochronnych lub innych zabezpieczeniach.
  2. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.
  3. W wypożyczalniach mogą przebywać jednocześnie 2 osoby. Osoby oczekujące w holu biblioteki lub przed budynkiem powinny zachowywać bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry od najbliższej osoby).
  4. W Bibliotece wyznaczono, zabezpieczono i odpowiednio oznaczono miejsce do kwarantanny oddawanych książek, która potrwa 3 dni
Script logo