Nowa i potrzebna książka o bitwie miechowskiej z 17 lutego 1863 roku

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

Obchody 155. rocznicy powstania styczniowego i tragicznej dla Miechowa bitwy 17 lutego 1863 r. stały się wyzwaniem do przygotowania - z uwagi na brak stosownych wydawnictw regionalnych -  publikacji o bogatej zawartości faktograficznej niezbędnej dla kształtowania wiedzy i uczuć patriotycznych wśród najmłodszych generacji miechowian. Z wieloletnich obserwacji i dyskusji o potrzebie posiadania przez Miechów wydawnictwa, będącego odbiciem losów uczestników powstania i bitwy, zrodziła się idea przygotowania książki zawierającej autentyczne wspomnienia i relacje powstańców, zróżnicowanych wiekiem, aby trafić do umysłów przede wszystkim dzisiejszej młodzieży. Przeprowadzony w bibliotece przegląd tekstów traktujących o zrywie styczniowym 1863 r. i jednej z najtragiczniejszych jego kart przyniósł efekt, którego rezultatem jest pozycja „Ojczyźnie naszej, Polsce, bądźmy wierni”, zawierająca: 13 wspomnień i relacji, 2 świadectwa zniszczenia miasta, 2 fragmenty opracowań historycznych, 2. opinie ze źródeł obcych (angielska i rosyjska), list Wojciecha Eljasza-Radzikowskiego do syna Walerego, indeks sylwetek uczestników bitwy i powstania oraz 25 ilustracji autorstwa Marka Hołdy, miechowianina, który w biegłości artystycznej i wierności prawdzie historycznej nie ma sobie równych.

Opublikowanie książki jest zasługą krakowskiego przedsiębiorcy, przyjaciela Miechowa Bronisława Nowaka, który najszerzej zadbał o poziom edytorski i właściwą  oficynę drukarską. W prace nad antologią zaangażowane były jeszcze następujące osoby: Maria Słuszniak, dyrektor Biblioteki, miejscowi regionaliści – Włodzimierz Barczyński, Janusz Patyna, Stanisław Piwowarski oraz dr Karolina Grodziska, dyrektor Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Nad uprzystępnieniem Czytelnikom dziewiętnastowiecznych tekstów  czuwała Dorota Hołda, miejscowa polonistka.

Promocja wydawnictwa odbyła się w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej miechowskiej biblioteki 17 lutego, będąc jednym z ważniejszych punktów tegorocznych obchodów rocznicy bitwy o Miechów. Sympatycznym momentem spotkania było czytanie fragmentów wspomnień i relacji przez uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie.

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

 • fot. Aleksander Gąciarz

  fot. Aleksander Gąciarz

Script logo