O Miechowie w księgach piszą...

 • Chronica Polonorum

  Miechowita

  Maciej z Miechowa, nazwisko rodowe Karpiga (ok.1457 -  1523 ) – lekarz, historyk, geograf, profesor Akademii Krakowskiej, kanonik krakowski, alchemik, astrolog i jałmużnik, w 1523 r. radny Krakowa. Profesor Akademii Krakowskiej, w której 8-krotnie sprawował funkcję jej rektora (1501–1519).  Najważniejsze  dzieła to:  Chronica Polonorum,  z 1519 roku ,  Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis. Należy też do autorów pierwszej polskiego druku medycznego nt. epidemii, napisanego w związku z szerzącą się zarazą dżumy (Contra saevam pestem regimen); wydał również pierwszy polski poradnik medyczny (Conservatio sanitatis).

 • Długosz Jan

  Długosz Jan - Klasztor w Miechowie

  Długosz Jan (herbu Wieniawa) (1415-1480) - kronikarz,  ojciec polskiej historiografii i heraldyki, geograf, dyplomata .Jego największe dzieła to: Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis , powst. 1440–1480 (wyd. Aleksander Przezdziecki).

 • Trepka W. N., Liber Generationis Plebeanorum ("Liber Chamorum”)

  Trepka W. N., Liber Generationis Plebeanorum ("Liber Chamorum”)

  Walerian Nekanda Trepka (ur. około 1585, zm. 1640) – syn Hieronima, dworzanina i sekretarza królewskiego, właściciela Czapel Wielkich .Autor  księgi "Liber  Generationis Plebeanorum (Liber Chamorum) opublikowanej po raz pierwszy w 1963 r. Na kartach dzieła znalazły się nazwiska 2534 osób mieniących się szlachtą, a więc zarówno plebejscy dorobkiewicze, urodzeni z nieślubnych związków, bękarci wszelakiego autoramentu, jak też cudzoziemcy niepewnego pochodzenia i nobilitowani przez króla ale bez uchwały sejmowej.

 • Kazimierz Girtler

  Kazimierz Girtler

  Kazimierz Girtler (1804 - 1887), z wykształcenia prawnik, wybitny  pamiętnikarz XIX w.,  dzierżawca dóbr ziemskich.  w majątkach: Łyszkowice, Krzesławice, Batowice, a w latach  1849-1884 we wsi rządowej Kalinie Małej. Swym barwnym piórem utrwalił i ocalił od zapomnienia obraz społeczności Miechowa i ziemi miechowskiej z okolicznymi dworami szlacheckimi.

 • Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego. Wspomnienia z trzech stuleci

  Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego. Wspomnienia z trzech stuleci

  Stanisław Jan Czarnowski (1847-1929) - literat, historyk prasy , archeolog, wydawca.

   Czarnowski Stanisław Jan, Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego. Wspomnienia z trzech stuleci. [Cz.] III, Lata moje dziecięce w Staszowie, Miechowie i Stopnicy (r, 1847 do 1856). Warszawa 1921

 • Jan Wiśniewski - Dekanat Miechowski. 1. Miechów

  Jan Wiśniewski - Dekanat Miechowski. 1. Miechów

  Jan Wiśniewski (1876-1943) – duchowny rzymskokatolicki, kolekcjoner, regionalista, działacz endecki i oświatowy. Opublikował wiele prac krajoznawczych i popularnonaukowych, m.in. 13 tomów opisów poszczególnych dekanatów diecezji sandomierskiej.

 • Wędzki Andrzej, Miechów w średniowieczu. Studia z dziejów miasta i klasztoru. Zagadka Jaksy

  Miechów inspiracją w wyborze drogi życiowej...

  "Chyba właśnie w Miechowie o tak ciekawej i wciąż zagadkowej przeszłości (Jaksa!) skrystalizowały się ostatecznie moje zainteresowania historią i po studiach obrałem drogę naukową" -  w ten sposób prof. dr hab. Andrzej Wędzki pisał w swoim liście do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie.

 • Jacek Ludwik Pycia - Nad Cichą

  Jacek Ludwik Pycia - Nad Cichą

  Jacek Ludwik Pycia ( 1877 -1942 ) ksiądz, autor książek "Nad Cichą", t. 1-2 (1936-1937) i "Nad  Silnicą" (1938). 

  Pycia J. L. , Nad Cichą. Kielce 1936 [i.e. 1937]. Wyd. pośmiertne. Cz. 1. s. 150-213.

   

 • Józef Mikołaj Wiślicki - Opis Królestwa Polskiego

  Józef Mikołaj Wiślicki - Opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, zwyczajowym i obyczajowym

  Józef Mikołaj Wiślicki ( 1805  - 1887 ) - powieściopisarz,  literat . Autor artykułów  w dodatkach do Gazety Warszawskiej. Współpracownik redakcji Gazety codziennej. Najważniejszą jego pracą jest książka, której fragment zamieszczamy poniżej; liczy ona trzy tomy opracowane w latach 1849-1854.

  Wiślicki J. M., Opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, zwyczajowym i obyczajowym. Warszawa 1850. T. 2,  s. [24] -33.

 • Zofja Kuleszyna - Powiat miechowski. T. 4, Z walk o niepodległość

  Zofja Kuleszyna - Powiat miechowski. T. 4, Z walk o niepodległość

  Zofja Kuleszyna (1884 - 1957) - córka Jana Rostafińskiego cenionego chirurga w Szpitalu św. Anny, współzałożyciela Ochotniczej Straży Pożarnej  i krzewiciela czytelnictwa w Miechowie, żona Stanisława Kuleszy  naczelnika straży bezpieczeństwa.

Script logo