O Miechowie w księgach piszą...

 • Marek Hołda Bitwa – ulica Skalbmierska

  Miechów w powstaniu styczniowym – fragmenty relacji i wspomnień

  Na podstawie publikacji „Ojczyźnie naszej, Polsce, bądźmy wierni”. Bitwa miechowska 17 lutego 1863 roku w relacjach uczestników powstania styczniowego i świadków zniszczenia miasta / wybór i redakcja Maria Słuszniak, ilustracje Marek Hołda. Miechów 2018.

 • Miechów - Matecznik walki o wolność (Tom 1)

  Miechów - Matecznik walki o wolność (Tom 1)

  Proces dorastania, to proces naturalnego wrastania w kulturę, dziedzictwo i tradycję, stawania się częścią bycia obywatelem takiego właśnie miejsca. W tym procesie bowiem chłoniemy, zarówno świadomie jak i nieświadomie uwarunkowania społeczne i kulturowe. Pragniemy przedstawić publikacje, które mogą być traktowane jako przewodnik po miechowskiej przestrzeni kulturowo-historycznej, która odkrywa niektóre zapomniane fakty i zdarzenia, bohaterów i zwykłych twórców dziejów, tajemnice i mity. Ma pomóc również odnaleźć się w niej tym, którzy szukają tam dla siebie miejsca.

  Autorami przedstawionych w książce tekstów są znani badacze i regionaliści, którzy w sposób różny, chociaż zbieżny we wnioskach końcowych, uzasadniają pogląd, że duża kumulacja faktów i zdarzeń, występowania nieprzeciętnych i zwykłych uczestników procesu historycznego, a także okoliczności i konteksty historyczne omawianych tematów, dają mocną podstawę do nazywania ziemi miechowskiej (kurczącej lub rozszerzającej swój zasięg) matecznikiem walki o wolność-jednym z tak niewielu całej Rzeczypospolitej.

  Rozwijamy się w przestrzeni kulturowej, w cieniu historii, dziedzictwa i tradycji, które kształtują nasz system wartości – o czym musimy pamiętać i być tego świadomi. Niechaj te publikacje staną się narzędziem potrzebnej edukacji regionalnej!

 • Miechów - Matecznik walki o wolność (Tom 1)

  Miechów - Matecznik walki o wolność (Tom 2)

  Proces dorastania, to proces naturalnego wrastania w kulturę, dziedzictwo i tradycję, stawania się częścią bycia obywatelem takiego właśnie miejsca. W tym procesie bowiem chłoniemy, zarówno świadomie jak i nieświadomie uwarunkowania społeczne i kulturowe. Pragniemy przedstawić publikacje, które mogą być traktowane jako przewodnik po miechowskiej przestrzeni kulturowo-historycznej, która odkrywa niektóre zapomniane fakty i zdarzenia, bohaterów i zwykłych twórców dziejów, tajemnice i mity. Ma pomóc również odnaleźć się w niej tym, którzy szukają tam dla siebie miejsca.

  Autorami przedstawionych w książce tekstów są znani badacze i regionaliści, którzy w sposób różny, chociaż zbieżny we wnioskach końcowych, uzasadniają pogląd, że duża kumulacja faktów i zdarzeń, występowania nieprzeciętnych i zwykłych uczestników procesu historycznego, a także okoliczności i konteksty historyczne omawianych tematów, dają mocną podstawę do nazywania ziemi miechowskiej (kurczącej lub rozszerzającej swój zasięg) matecznikiem walki o wolność-jednym z tak niewielu całej Rzeczypospolitej.

  Rozwijamy się w przestrzeni kulturowej, w cieniu historii, dziedzictwa i tradycji, które kształtują nasz system wartości – o czym musimy pamiętać i być tego świadomi. Niechaj te publikacje staną się narzędziem potrzebnej edukacji regionalnej!

 • Legendy i podania ziemi miechowskiej

  Legendy i podania ziemi miechowskiej

  W działaniach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie promocja dziedzictwa kulturowego ziemi miechowskiej zajmu je jedno z priorytetowych miejsc. Istotnym elementem tej promocji jest reali zacja ambitnych projektów, których dobrym przykładem jest przedsięwzięcie „Ziemia miechowska moja mała ojczyzna”, poparte wydaną w 2010 roku książką.

  Mając świadomość, że zarówno wiedza historyczna o przeszłości, jak też duchowy przekaz zawarty w legendach i podaniach, obecny w świadomości  rdzennych  mieszkańców  krainy  nad  Nidzicą,  Szreniawą  i  Dłubnią,  ma wielkie znaczenie dla właściwego kształtowania postaw ideowych i obywa telskich społeczności naszej ziemi, decydujemy się na opublikowanie niniejszego zbioru legend i podań z głębokim przekonaniem, iż przyczyni się on do utrwalenia sporego skarbca utworów osadzonych w naszej historii i tradycji.

  Prezentowane w publikacji prace są pokłosiem dwóch konkursów na legendy i podania ziemi miechowskiej, zorganizowane przez PiMBP, na które nadesłano 106 utworów, będących dziełami oryginalnymi, tekstami spisany mi od osób bliskich lub formami przetworzonymi z dawnych zapisów.

 • Legendy i podania ziemi miechowskiej

  ZIEMIA MIECHOWSKA - moja mała ojczyzna

  Przygotowana wysiłkiem zbiorowym: uczniów, nauczycieli i regionalistów książka Ziemia Miechowska - moja mała ojczyzna została adresowana do młodych generacji Miechowiaków i Miechowian, rozlicznych tutejszych społeczników, jak też gości, turystów i pielgrzymów odwiedzających ten uroczy rejon Polski z jego głównym ośrodkiem Miechowem, i znajdującą się tu, sławną w całej Europie Bazyliką Grobu Bożego, który leży w północnej części województwa małopolskiego, nad Nidzicą, Szreniawą i Dłubnią.

 • Kartki z dziejów książki w Miechowie

  Kartki z dziejów książki w Miechowie

  Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 90. lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie.

 • Małecki Marian - Z dziejów Miechowa, jego prawa i wymiaru sprawiedliwości

  Małecki Marian - Z dziejów Miechowa, jego prawa i wymiaru sprawiedliwości

  Małecki Marian - adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny. Doktor habilitowany. Autor wielu książek i artykułów poświęconych prawu i historii zakonów. Książki poświęcone historii Miechowa to między innymi :” Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje zakonu bożogrobców. „Katowice – Miechów 2013,” Z Dziejów Miechowa, jego prawa i wymiaru sprawiedliwości” Miechów 2011.

 • Pasek Rudolf Zbysław - Ziemi Miechowskiej w pokłonie wspomnienia wojenne

  Pasek Rudolf Zbysław - Ziemi Miechowskiej w pokłonie wspomnienia wojenne

  Pasek Rudolf Zbysław porucznik czasu wojny (były kpr. pchor.)  ps. Sprzączka. Bardzo aktywny żołnierz podziemia , między innymi brał udział w akcji na skład polowy amunicji Wehrmachtu w lesie koło wsi Antolka (sierpień 1944).Dowódca  Samodzielnego Batalionu” Suszarnia”.

 • Pęckowski Zbigniew - Życie wewnętrzne i działalność Bożogrobców miechowskich

  Pęckowski Zbigniew - Życie wewnętrzne i działalność Bożogrobców miechowskich

  Pęckowski Zbigniew(1905-1980) -  prawnik z wykształcenia, adwokat, historyki z zamiłowania.

  Autor pierwszej publikacji dotyczącej historii Miechowa z 1962 roku- „Nieznane dokumenty Miechowskie”, która ukazała się w Małopolskich Studiach Historycznych. Jego najważniejsze dzieła to: Miechów- studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do 1914 roku wydana w 1967, Dobre komando , Kraków 1974 oraz  Ziemia miechowska -zarys dziejów osadnictwa do końca XVIII wieku .Kraków 1992.

 • Stanisław Jan Czarnowski - Wykopaliska miechowskie w Guberni Kieleckiej.

  Stanisław Jan Czarnowski - Wykopaliska miechowskie w Guberni Kieleckiej. Sprawozdanie z badań paleoetnologicznych w r. 1897-1905

  Stanisław Jan Czarnowski., Wykopaliska miechowskie w Guberni Kieleckiej. Sprawozdanie z badań paleoetnologicznych w R. 1897-1905.s.6,s.8,s.24.

Script logo