Pamięć przeszłości

  • 103.rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości

    103.rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości

Zbliża się już kolejna – 103.rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości  po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Wolności, za którą pokolenia  zapłaciły najwyższą cenę – przelanej krwi i utraconego życia.

Jak mawiał naczelnik Józef Piłsudski niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze, a „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Ziemia miechowska w sposób szczególny jest potwierdzeniem jego słów, bo przez lata była matecznikiem walk narodowowyzwoleńczych.

Nasza instytucja od początku swego istnienia stawia sobie za zadanie podjęcie takich działań i inicjatyw, które pozwolą ocalić przeszłość od zapomnienia i pokazać kolejnym pokoleniom barwy tej wolności, aby pamięć o tragicznych kolejach historii naszego kraju zawsze była  obecna w świadomości społecznej.

Dlatego też Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie w roku 2018 była wydawcą książki, pt. „Ojczyźnie Naszej Polsce, bądźmy wierni. Bitwa miechowska 17 lutego 1863 r. w relacjach uczestników powstania styczniowego i świadków zniszczenia miasta”, która przywołuje na swych kartach tragiczne dzieje tego zrywu wolnościowego. Powstanie tej publikacji było możliwe dzięki finansowemu wsparciu pana Bronisława Nowaka, krakowskiego przedsiębiorcy, który dopomaga w realizacji przedsięwzięć popularyzujących wiedzę historyczną. Wywodzi się on z rodziny patriotycznej, uczestniczącej w walce podziemnej lat 1939-1945.

Współcześnie zaś  Pan Bronisław zabiega o to by, mimo upływu lat,  zapewniona była ciągłość „sztafety pokoleń” w przekazywaniu i kultywowaniu pamięci o minionych, często tak dramatycznych, wydarzeniach z dziejów naszego kraju.

Stad też  jego ostatni pomysł – stał on się  inicjatorem i sponsorem kolejnej książki adresowanej do najmłodszych, a wydanej w roku 2021 także pod naszą egidą  – pt. „Kasztanka” Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz motyw konia na przestrzeni wieków”.

Każde z tych działań może stać się  inspiracją do odkrywania i zgłębiania nowych faktów z  przeszłości. Nasz edukacyjny projekt „Kasztanka” skierowany jest dla najmłodszych tak, aby już od najwcześniejszych lat starać się budować w nich tożsamość narodową, uczyć historii i zachęcić do niezwykłej podróży przez wieki oraz poznania literatury, sztuki i wierzeń.

 

 

Script logo