Zaktualizowany cennik usług od Nowego Roku!

  • Nowy cennik usług od Nowego Roku!

    Nowy cennik usług od Nowego Roku!

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadziliśmy do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie nowy cennik za świadczone usługi. Poniżej przedstawiamy dokładny wykaz kwot.

 

Cennik usług PiMBP na rok 2024 

  1. Odbitka kserograficzna, wydruk z komputera czarno-biały (format A4) – 0,40 zł (jednostronnie), 0,30 zł (dwustronnie);
  2. wydruk grafiki (format A4) – 3,50 zł;
  3. wydruk grafiki (format A4) – 4,50 zł;
  4. laminowanie (format) A4 – 5 zł.

 Wydanie nowej karty bibliotecznej kosztować będzie 6 złotych.

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzenie zamówionych przez czytelnika materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – oplata pocztowa za przesyłkę.

 

Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne

Jeżeli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem województwa małopolskiego lub wypożycza zbiory szczególnie cenne, bibliotekarz może samodzielnie ustalić kaucję. Wysokość kaucji zależy od wartości rynkowej wypożyczanego materiału i nie może być niższa niż 50 zł. Dokładną wysokość kaucji bibliotekarz ustala w zależności od wartości książki.

 

Opłaty (kary umowne) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

  • Opłaty za przetrzymanie książek i płyt z nagraniem tekstu literackiego (audiobook lub film) ponad termin ustalony w regulaminie – 15 groszy od jednego woluminu/egzemplarza za każdy rozpoczynający się dzień;
  • za upomnienia : telefoniczne – 2 zł; listowne – oplata pocztowa za przesyłkę.
Script logo